Επικοινωνία

 

Tempi Holidays
Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού

Γραφείο Αθήνας

Γραφείο Λάρισας

Ερμού 64, 1ος όροφος

Βελλή 6, 1ος όροφος

105 51, Αθήνα, Ελλάδα

412 22, Λάρισα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 3219362 – 3219750

Τηλ.: +30 2410 259401-2

Fax.: +30 210 3214705

Fax.: +30 2410 259403

URL: http://www.tempiholidays.gr 

URL: http://www.tempiholidays.gr 

e-mail: [email protected]

ΜΗ.Τ.Ε. Νο: 0206Ε60000521701

e-mail: [email protected]

ΜΗ.Τ.Ε. Νο: 0725Ε600000470Υ1

 

 

 Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας και την ζήτηση σας και αποστείλατε το e-mail. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το πρακτορείο μας.

Όνομα
Επίθετο
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα
T.K.
Τηλέφωνα
Fax
E-mail
URL
Κείμενο


Αποστολή αντιγράφου email στη διεύθυνση :


Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (EE 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης της και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Πληροφορίες για την Προστασία ΔεδομένωνΠληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-2A07D5CA 


Επικοινωνία


active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης